Aktivitelerimiz

Aktivitelerimiz

ETKİNLİKLERİMİZ Güzellik Salonu Cihaz ve Ekipmanlanrı hakkında

Gazi Üni. M.Y.E.F

Dermatoloji Kongresi

Gazi Üni.Öğr. Gör

Dermatoloji Kongresi

Gazi Üni.

Branş Hoc. Mes. Eğ.

Güzellik ve Kozmetik Fuarı

Güzellik Salonu Cihaz ve ekipmanları

Güzellik Uzmanlığı Kursu

Güzellik Uzmanlarına Eğitim

Branş Hocalarımız

Mesleki Seminerlerimiz

Güzellik ve Kozmetik Fuarı

1998 Yılında

Güzellik Uzmanlığı Eğ.

Paylaşınca Çoğalır